تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

تهرانلوح
ژانویه 10, 2018
فروش کتیبه چوبی برای شرکت ال جی(گلدیران)
لوح تقدیر کتیبه چوبی
ژانویه 17, 2018

تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه تندیس برای کارمند برتر اداری ماه | فروش تندیس اداری | خرید تندیس برای تشکر از کارمندان نمونه

یکی از بهترین راه های تقدیر و تشکر و سپاسگزاری از خدمات و زحمات کارمندان و پرسنل و کارکنان سازمان ها،ادارات،نهادها،بانک ها و شرکت ها ، موسسات ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، ورزشی و نظامی و فرهنگی و دولتی و غیردولتی و خصوصی و نیمه خصوصی ، ارائه تندیس ، تقدیرنامه ، یادمان ، سپاسنامه ، لوح تقدیر و لوح یادبود است.

از این رو تهران لوح تعدادی نمونه تندیس کارمندی ، لوح تقدیر کارمندی ، تقدیرنامه کارمندی ، سپاسنامه کارمندی را جمع آوری کرده است.شما عزیزان می توانید نمونه موردنظر را انتخاب نمایید و متن اداری تقدیر و تشکر از کارمندان را از لینک زیر انتخاب نمایید.

و از طریق نرم افزارهای پیام رسان یا ایمیل برای واحد طراحی تهران لوح ارسال نمایید.

 

TA41 تندیس برای کارمند نمونه یک ویک تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA41-تندیس برای کارمند نمونه یک و یک

TA68 تندیس و لوح تقدیر کارمندی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA68-تندیس و لوح تقدیر کارمندی

TA70 لوح تقدیر و تندیس برای کارمند تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA70-لوح تقدیر و تندیس برای کارمند

TA74 تندیس چوبی برای مدیرفروش برتر تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA74-تندیس چوبی برای مدیرفروش برتر

TA89 تندیس اداری نماینده فروش تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA89-تندیس اداری نماینده فروش

TA91 تندیس برای کارمند برتر اداری ماه تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA91-تندیس برای کارمند برتر اداری ماه

TA97 تندیس اداری تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA97-تندیس اداری

TA98 تندیس برای کارمند فروش بیمه تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA98-تندیس برای کارمند فروش بیمه

TA07 تندیس کارمند نمونه تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA07-تندیس کارمند نمونه

TA09 تندیس کارمند برترماه تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA09-تندیس کارمند برترماه

TA10 تندیس کارمند ممتاز سال تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA10-تندیس کارمند ممتاز سال

TA11 تندیس کارمند برگزیده جانبو تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA11-تندیس کارمند برگزیده جانبو

TP125 تندیس کارمند سازمان دولتی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP125-تندیس کارمند سازمان دولتی

TP126 تندیس طرح فلز کارمند نمونه فروش تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP126-تندیس طرح فلز کارمند نمونه فروش

TS04 تقدیرنامه وارداتی برای کارمند برتر تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TS04-تقدیرنامه وارداتی برای کارمند برتر

TW10 تقدیرنامه کلاسیک و شیک کارمندی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TW10-تقدیرنامه کلاسیک و شیک کارمندی

TW40 لوح تقدیر زیبابرای کارمند برتر تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TW40-لوح تقدیر زیبابرای کارمند برتر

TW47 لوح سپاس فلزی زیبا برای کارمند ممتاز تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TW47-لوح سپاس فلزی زیبا برای کارمند ممتاز

TP79 تندیس کارمند ممتاز شرکت ایران داروک تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP79-تندیس کارمند ممتاز شرکت ایران داروک

TP81 تندیس کارمندی شرکت سرعت سیکلت تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP81-تندیس کارمندی شرکت سرعت سیکلت

TP99 تندیس کارمند نمونه بهروسیکلت تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP99-تندیس کارمند نمونه بهروسیکلت

TP104 تندیس برای تشکر از اندیشمند فرهنگی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP104-تندیس برای تشکر از اندیشمند فرهنگی

TP105 تندیس پلکسی گلاس کارمند بیمه ایران تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP105-تندیس پلکسی گلاس کارمند بیمه ایران

TP123 تندیس و لوح تقدیر کارمند شرکت خصوصی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP123-تندیس و لوح تقدیر کارمند شرکت خصوصی

TP61 تندیس شیشه ایی کارمندان اداره دولتی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP61-تندیس شیشه ایی کارمندان اداره دولتی

TP52 تندیس ویژه کارمندان دولت تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP52-تندیس ویژه کارمندان دولت

TP50 تندیس کارمند نمونه سال94 شرکت توسعه ملی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP50-تندیس کارمند نمونه سال94 شرکت توسعه ملی

TP46 تندیس طرح ستاره برای کارمند مهد کودک تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP46-تندیس طرح ستاره برای کارمند مهد کودک

TP31 1 تندیس طرح فلز کارمند تکنوگاز تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP31-1-تندیس طرح فلز کارمند تکنوگاز

TP24 تندیس کارمند فروش بیمه سامان تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP24-تندیس کارمند فروش بیمه سامان

TP10 تندیس شیشه ایی کارمند برتر شرکت هماهنگ تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP10-تندیس شیشه ایی کارمند برتر شرکت هماهنگ

TP012 تندیس اداری کارمند برتر تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP012-تندیس اداری کارمند برتر

TJ80 تقدیرنامه کارمند فعال شرکت آدور تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ80-تقدیرنامه کارمند فعال شرکت آدور

TJ91 لوح سپاس کارمند شرکت درسا تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ91-لوح سپاس کارمند شرکت درسا

TJ94 لوح تقدیر کارمند شرکت تهویه آذرنسیم تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ94-لوح تقدیر کارمند شرکت تهویه آذرنسیم

TJ98 نشان کارمند نمونه سال94 تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ98-نشان کارمند نمونه سال94

TJ102 سپاسنامه برای کارمند شرکت تیمیار تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ102-سپاسنامه برای کارمند شرکت تیمیار

TJ117 لوح تقدیر وتندیس کارمند ممتاز تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ117-لوح تقدیر وتندیس کارمند ممتاز

TJ77 لوح تقدیر کارمند سال95 شرکت سپیدز تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ77-لوح تقدیر کارمند سال95 شرکت سپیدز

TJ73 تقدیرنامه و تندیس کارمند برتر تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ73-تقدیرنامه و تندیس کارمند برتر

TJ70 لوح تقدیر برای همکاربرترسال95 شرکت سروحامی پارس تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ70-لوح تقدیر برای همکاربرترسال95 شرکت سروحامی پارس

TJ69 لوح تقدیرجعبه جیرکارمند شرکت شیوا تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ69-لوح تقدیرجعبه جیرکارمند شرکت شیوا

TJ68 تندیس و لوح برای کارمند تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ68-تندیس و لوح برای کارمند

TJ44 تقدیرنامه کارمند نمونه انتشارات ناقوص تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ44-تقدیرنامه کارمند نمونه انتشارات ناقوص

 

 

TJ08 لوح سپاس کارمندان پارس آنلاین تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ08-لوح سپاس کارمندان پارس آنلاین

TH07 1 لوح تقدیر برای تودیع کارمند همراه اول تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TH07-1-لوح تقدیر برای تودیع کارمند همراه اول

TC13 تقدیرنامه جعبه جیر برای کارمند اداری تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TC13-تقدیرنامه جعبه جیر برای کارمند اداری

برچسب ها:,فروش لوح تقدیرکارمند برتر سال بخش اداری,فروش لوح تقدیر برای تودیع کارمند همراه اول,فروش لوح سپاس کارمندان پارس آنلاین,,,,,,,,
,تندیس اداری نماینده فروش,خرید تندیس برای کارمند برتر اداری ماه,فروش تندیس اداری,خرید تندیس برای تشکر از کارمندان نمونه,
,,خرید تندیس چوبی برای مدیرفروش برتر,,فروش لوح تقدیر و تندیس برای کارمند,خرید لوح تقدیر و تندیس برای کارمند,خرید تندیس کارمند برگزیده جانبو,فروش تندیس کارمند برگزیده جانبو,فروش تندیس و لوح تقدیر کارمندی,انواع تندیس کارمند نمونه,قیمت تندیس کارمند نمونه,خرید تندیس کارمند نمونه,فروش تندیس کارمند نمونه,تندیس کارمند نمونه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *