تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

تهرانلوح
ژانویه 10, 2018
فروش کتیبه چوبی برای شرکت ال جی(گلدیران)
لوح تقدیر کتیبه چوبی
ژانویه 17, 2018

تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه تندیس برای کارمند برتر اداری ماه | فروش تندیس اداری | خرید تندیس برای تشکر از کارمندان نمونه

یکی از بهترین راه های تقدیر و تشکر و سپاسگزاری از خدمات و زحمات کارمندان و پرسنل و کارکنان سازمان ها،ادارات،نهادها،بانک ها و شرکت ها ، موسسات ، دانشگاه ها و مراکز آموزشی ، ورزشی و نظامی و فرهنگی و دولتی و غیردولتی و خصوصی و نیمه خصوصی ، ارائه تندیس ، تقدیرنامه ، یادمان ، سپاسنامه ، لوح تقدیر و لوح یادبود است.

از این رو تهران لوح تعدادی نمونه تندیس کارمندی ، لوح تقدیر کارمندی ، تقدیرنامه کارمندی ، سپاسنامه کارمندی را جمع آوری کرده است.شما عزیزان می توانید نمونه موردنظر را انتخاب نمایید و متن اداری تقدیر و تشکر از کارمندان را از لینک زیر انتخاب نمایید.

و از طریق نرم افزارهای پیام رسان یا ایمیل برای واحد طراحی تهران لوح ارسال نمایید.

 

TA41 تندیس برای کارمند نمونه یک ویک تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA41-تندیس برای کارمند نمونه یک و یک

TA68 تندیس و لوح تقدیر کارمندی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA68-تندیس و لوح تقدیر کارمندی

TA70 لوح تقدیر و تندیس برای کارمند تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA70-لوح تقدیر و تندیس برای کارمند

TA74 تندیس چوبی برای مدیرفروش برتر تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA74-تندیس چوبی برای مدیرفروش برتر

TA89 تندیس اداری نماینده فروش تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA89-تندیس اداری نماینده فروش

TA91 تندیس برای کارمند برتر اداری ماه تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA91-تندیس برای کارمند برتر اداری ماه

TA97 تندیس اداری تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA97-تندیس اداری

TA98 تندیس برای کارمند فروش بیمه تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA98-تندیس برای کارمند فروش بیمه

TA07 تندیس کارمند نمونه تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA07-تندیس کارمند نمونه

TA09 تندیس کارمند برترماه تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA09-تندیس کارمند برترماه

TA10 تندیس کارمند ممتاز سال تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA10-تندیس کارمند ممتاز سال

TA11 تندیس کارمند برگزیده جانبو تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TA11-تندیس کارمند برگزیده جانبو

TP125 تندیس کارمند سازمان دولتی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP125-تندیس کارمند سازمان دولتی

TP126 تندیس طرح فلز کارمند نمونه فروش تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP126-تندیس طرح فلز کارمند نمونه فروش

TS04 تقدیرنامه وارداتی برای کارمند برتر تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TS04-تقدیرنامه وارداتی برای کارمند برتر

TW10 تقدیرنامه کلاسیک و شیک کارمندی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TW10-تقدیرنامه کلاسیک و شیک کارمندی

TW40 لوح تقدیر زیبابرای کارمند برتر تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TW40-لوح تقدیر زیبابرای کارمند برتر

TW47 لوح سپاس فلزی زیبا برای کارمند ممتاز تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TW47-لوح سپاس فلزی زیبا برای کارمند ممتاز

TP79 تندیس کارمند ممتاز شرکت ایران داروک تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP79-تندیس کارمند ممتاز شرکت ایران داروک

TP81 تندیس کارمندی شرکت سرعت سیکلت تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP81-تندیس کارمندی شرکت سرعت سیکلت

TP99 تندیس کارمند نمونه بهروسیکلت تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP99-تندیس کارمند نمونه بهروسیکلت

TP104 تندیس برای تشکر از اندیشمند فرهنگی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP104-تندیس برای تشکر از اندیشمند فرهنگی

TP105 تندیس پلکسی گلاس کارمند بیمه ایران تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP105-تندیس پلکسی گلاس کارمند بیمه ایران

TP123 تندیس و لوح تقدیر کارمند شرکت خصوصی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP123-تندیس و لوح تقدیر کارمند شرکت خصوصی

TP61 تندیس شیشه ایی کارمندان اداره دولتی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP61-تندیس شیشه ایی کارمندان اداره دولتی

TP52 تندیس ویژه کارمندان دولت تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP52-تندیس ویژه کارمندان دولت

TP50 تندیس کارمند نمونه سال94 شرکت توسعه ملی تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP50-تندیس کارمند نمونه سال94 شرکت توسعه ملی

TP46 تندیس طرح ستاره برای کارمند مهد کودک تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP46-تندیس طرح ستاره برای کارمند مهد کودک

TP31 1 تندیس طرح فلز کارمند تکنوگاز تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP31-1-تندیس طرح فلز کارمند تکنوگاز

TP24 تندیس کارمند فروش بیمه سامان تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP24-تندیس کارمند فروش بیمه سامان

TP10 تندیس شیشه ایی کارمند برتر شرکت هماهنگ تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP10-تندیس شیشه ایی کارمند برتر شرکت هماهنگ

TP012 تندیس اداری کارمند برتر تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TP012-تندیس اداری کارمند برتر

TJ80 تقدیرنامه کارمند فعال شرکت آدور تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ80-تقدیرنامه کارمند فعال شرکت آدور

TJ91 لوح سپاس کارمند شرکت درسا تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ91-لوح سپاس کارمند شرکت درسا

TJ94 لوح تقدیر کارمند شرکت تهویه آذرنسیم تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ94-لوح تقدیر کارمند شرکت تهویه آذرنسیم

TJ98 نشان کارمند نمونه سال94 تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ98-نشان کارمند نمونه سال94

TJ102 سپاسنامه برای کارمند شرکت تیمیار تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ102-سپاسنامه برای کارمند شرکت تیمیار

TJ117 لوح تقدیر وتندیس کارمند ممتاز تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ117-لوح تقدیر وتندیس کارمند ممتاز

TJ77 لوح تقدیر کارمند سال95 شرکت سپیدز تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ77-لوح تقدیر کارمند سال95 شرکت سپیدز

TJ73 تقدیرنامه و تندیس کارمند برتر تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ73-تقدیرنامه و تندیس کارمند برتر

TJ70 لوح تقدیر برای همکاربرترسال95 شرکت سروحامی پارس تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ70-لوح تقدیر برای همکاربرترسال95 شرکت سروحامی پارس

TJ69 لوح تقدیرجعبه جیرکارمند شرکت شیوا تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ69-لوح تقدیرجعبه جیرکارمند شرکت شیوا

TJ68 تندیس و لوح برای کارمند تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ68-تندیس و لوح برای کارمند

TJ44 تقدیرنامه کارمند نمونه انتشارات ناقوص تندیس کارمند برتر | لوح تقدیر کارمندی | تقدیرنامه کارمند نمونه

TJ44-تقدیرنامه کارمند نمونه انتشارات ناقوص

1,041 views

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *