مطالب

سپتامبر 16, 2019
سوره قصص با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره قصص با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره قصص با ترجمه فارسی و انگلیسی سوره قصص -سورة القصص SURA 28. Qasas, or Narration سوره قصص با ترجمه فارسی و انگلیسی در این صفحه […]
سپتامبر 16, 2019
سوره نمل با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره نمل با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره نمل با ترجمه فارسی و انگلیسی سوره نمل با ترجمه فارسی و انگلیسی در سایت تهران لوح قرار گرفته است. سوره مبارک نمل دارای 93 […]
سپتامبر 14, 2019
سوره شعراء با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره شعراء با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره شعراء با ترجمه فارسی و انگلیسی سوره شعراء با ترجمه فارسی و انگلیسی در سایت تهران لوح قرار داده شده است . سوره مبارک شعرا […]
سپتامبر 12, 2019
سوره فرقان با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره فرقان با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره فرقان با ترجمه فارسی و انگلیسی سوره فرقان با ترجمه فارسی و انگلیسی در سایت تهران لوح قرار داده شده است. سوره مبارک فرقان دارای […]
سپتامبر 11, 2019
سوره نور با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره نور با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره نور با ترجمه فارسی و انگلیسی سوره نور با ترجمه فارسی و انگلیسی در این صفحه از سایت تهران لوح قرار داده شده است . […]
سپتامبر 10, 2019
سوره مومنون با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره مومنون با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره مومنون با ترجمه فارسی و انگلیسی سوره مومنون با ترجمه فارسی و انگلیسی در این صفحه از سایت تهرانلوح قرار داده شده است. سوره مومنون […]
سپتامبر 8, 2019
سوره حج با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره حج با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره حج با ترجمه فارسی و انگلیسی سوره حج با ترجمه فارسی و انگلیسی را در زیر می بینید. سوره مبارکه حج دارای 78 آیه شریف […]
سپتامبر 6, 2019
سوره انبیا

سوره انبیاء با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره انبیاء با ترجمه فارسی و انگلیسی سوره انبیاء با ترجمه فارسی و انگلیسی در این صفحه از سایت فرهنگی و هنری تهران لوح قرار داده […]
سپتامبر 4, 2019
سوره طه با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره طه با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره طه با ترجمه فارسی و انگلیسی سوره طه با ترجمه فارسی و انگلیسی در این صفحه که مشاهده می کنید ، آورده شده است. سوره […]
سپتامبر 3, 2019
سوره مریم با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره مریم با ترجمه فارسی و انگلیسی

سوره مریم با ترجمه فارسی و انگلیسی سوره مریم با ترجمه فارسی و انگلیسی در این صفحه از سایت فرهنگی و هنری تهران لوح قرار گرفته […]