گالری

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

لوح تقدیر برای قدردانی از همکار
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”تصاویر لوح تقدیر و تقدیرنامه جعبه جیر و مخمل” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Ftehranloh.ir%2F%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25AD%25D9%2587-%25D9%2586%25D8%25AE%25D8%25B3%25D8%25AA%2F%25D8%25AC%25D8%25B9%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AC%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%258C%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AD-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25AC%25D8%25B9%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AC%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%258C%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%2F||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”تصاویر لوح تقدیر و تقدیرنامه جعبه چوبی با نوار خاتم” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Ftehranloh.ir%2F%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AD-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%2588-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2587-%25D8%25AC%25D8%25B9%25D8%25A8%25D9%2587-%25DA%2586%25D9%2588%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25A8%2F||target:%20_blank|”]

لوح طرح گندم کلاسیک همراه با جعبه شیک برای قدردانی از مهندس نمونه
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”تصاویر لوح تقدیر چوبی با طرح گندم” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Ftehranloh.ir%2F%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AD-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1-%25DA%2586%25D9%2588%25D8%25A8%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25B7%25D8%25B1%25D8%25AD-%25DA%25AF%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2585%2F|||”]
قیمت لوح تقدیر پایه دار
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”تصاویر لوح تقدیر پایه ای با جعبه چوبی” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Ftehranloh.ir%2F%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AD-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1-%25D9%25BE%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25AC%25D8%25B9%25D8%25A8%25D9%2587-%25DA%2586%25D9%2588%25D8%25A8%25DB%258C%2F|||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
تقدیرنامه جعبه چرمی جدید برای قدردانی از زحمات استاد محترم
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”تصاویر لوح تقدیر با جعبه چوبی” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Ftehranloh.ir%2F%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C%2F%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C-%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AD-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B1-%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D8%25AC%25D8%25B9%25D8%25A8%25D9%2587-%25DA%2586%25D8%25B1%25D9%2585%2F|||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
تندیس پلکسی گلاس ویژه چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات کامپیوتر و مخابرات
[/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”تصاویر تندیس پلکسی گلاس” align=”center” link=”url:http%3A%2F%2Ftehranloh.ir%2F%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25DB%258C%2B%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1%2B%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25AF%25DB%258C%25D8%25B3%2B%25D9%25BE%25D9%2584%25DA%25A9%25D8%25B3%25DB%258C%2B%25DA%25AF%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3|||”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
  • فروش کتیبه چوبی برای تشکر از مهندس نمونه
[/vc_column][/vc_row]

1,413 views

Loading