قیمت تندیس طرح شیشه روز معلم
لوح تقدیر و تندیس استاد و معلم
آوریل 5, 2018
تندیس و لوح تقدیر مناسبتی
آوریل 7, 2018

تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA 02 تندیس مهد کودک آرزوهای نیک 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA-02-تندیس مهد کودک آرزوهای نیک

TA 04 تندیس دانش آموز ورزشکار 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA-04-تندیس دانش آموز ورزشکار

TA 08 تندیس دانش آموز ممتاز درسی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA-08-تندیس دانش آموز ممتاز درسی

TA 16 تندیس دانش آموز برتر 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA-16-تندیس دانش آموز برتر

TA 21 تندیس و لوح تقدیر مهد کودک 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA-21-تندیس و لوح تقدیر مهد کودک

TA25 تندیس جشن دانش آموختگی دانشجویان حقوق 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA25-تندیس دانشجویان حقوق

TA26 تندیس چوبی دانش آموزی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA26-تندیس چوبی دانش آموزی

TA28 تندیس چوبی دانش آموز دبستانی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA28-تندیس چوبی دانش آموز دبستانی

TA31 تندیس چوبی دانشجوی ممتاز 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA31-تندیس چوبی دانشجوی ممتاز

TA32 تندیس دانشجوی برتر 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA32-تندیس دانشجوی برتر

TA34 تندیس جشنواره دانش آموزان برتر 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA34-تندیس جشنواره دانش آموزان برتر

TA36 تندیس چوبی دانش آموزبرتر درسی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA36-تندیس چوبی دانش آموزبرتر درسی

TA46 تندیس برای تقدیر از دانش آموزان 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA46-تندیس برای تقدیر از دانش آموزان

TA47 تندیس دانش آموز ورزشکار فوتبالیست 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA47-تندیس دانش آموز ورزشکار فوتبالیست

TA49 تندیس دانش آموز برتر اخلاقی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA49-تندیس دانش آموز برتر اخلاقی

TA50 تندیس چوبی دانشجویی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA50-تندیس چوبی دانشجویی

TA62 لوح و تندیس دانش آموز نمونه 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA62-لوح و تندیس دانش آموز نمونه

TA71 تندیس دانش آموز برگزیده علمی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA71-تندیس دانش آموز برگزیده علمی

TA77 تندیس و لوح دانش آموز 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA77-تندیس و لوح دانش آموز

TA82 تندیس برای نماینده دانشجویان 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA82-تندیس برای نماینده دانشجویان

TA105 تندیس دانش آموز نمونه 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA105-تندیس دانش آموز نمونه

TA106 تندیس چوبی دانش آموزی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA106-تندیس چوبی دانش آموزی

TA107 تندیس و لوح تقدیر دانش آموزممتاز 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TA107-تندیس و لوح تقدیر دانش آموزممتاز

TH15 لوح تقدیر جعبه چوبی دانشجوی برتر علمی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TH15-لوح تقدیر جعبه چوبی دانشجوی برتر علمی

TJ03 لوح تقدیر جعبه جیر دانشگاه غلم و صنعت 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TJ03-لوح تقدیر جعبه جیر دانشگاه علم و صنعت

TJ22 لوح تقدیر جعبه مخمل دانشجوی برتر 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TJ22-لوح تقدیر جعبه مخمل دانشجوی برتر

TJ45 لوح تقدیر جعبه چرم جشن فارغ التحصیلی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TJ45-لوح تقدیر جعبه چرم جشن فارغ التحصیلی

TJ46 لوح تقدیر جعبه جیر فراغت از تحصیل دانشجو 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TJ46-لوح تقدیر جعبه جیر فراغت از تحصیل دانشجو

TJ124 لوح تقدیر جعبه جیر دانشجوی ممتاز 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TJ124-لوح تقدیر جعبه جیر دانشجوی ممتاز

TP25 تندیس پلکسی گلاس دانشجویی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TP25-تندیس پلکسی گلاس دانشجویی

TP36 تندیس پلکسی دانشجوی ممتاز 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TP36-تندیس پلکسی دانشجوی ممتاز

TP36 تندیس پلکسی گلاس دانشجویی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TP36-تندیس پلکسی گلاس دانشجویی

TP37 تندیس دانش آموزان برتر مبینا 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TP37-تندیس دانش آموزان برتر مبینا

TP42 تندیس طرح شیشه دانش آموزی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TP42-تندیس طرح شیشه دانش آموزی

TP48 1 تندیس شیشه ایی دانش آموز برتر داروسازی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TP48-1-تندیس شیشه ایی دانش آموز برتر داروسازی

TP53 تندیس طرح شیشه دانشجویی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TP53-تندیس طرح شیشه دانشجویی

TP78 تندیس جشن فارغ التحصیلی دانشجویی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TP78-تندیس جشن فارغ التحصیلی دانشجویی

TP110 تندیس دانشجوی برتر پیام نور 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TP110-تندیس دانشجوی برتر پیام نور

TP114 تندیس پلکسی گردهمایی دانشجویان 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TP114-تندیس پلکسی گردهمایی دانشجویان

TP130 تندیس طرح فلزی دانشجویی 300x375 تندیس و لوح تقدیر دانش آموز و دانشجو

TP130-تندیس طرح فلزی دانشجویی


متن لوح تقدیر برای دانش آموز

فرزند دلبندم نیکا لطفعلی

خدای خوب را سپاس داریم که توانستی با کنجکاوی وشوق فراوان سال تحصیلی 95-94 را با موفقیت سپری کنی. آرزو داریم این تندیس نوید دهنده روزهای زیبا برای تو باشد.

مهدکودک آرزوهای نیک


متن لوح یادبود برای دانش آموز دبیرستان شریعت

قدم نهادن درمسیر آموزش  و پرورش  علاوه بر عزمی برخاسته

 از تعهد و ایثار، قدم هایی محکم و استوار، بصیرتی دین مدار و پر عیار می طلبد.

از همکاری و توانمندی های متعهدانه و مسئولانه جنابعالی در این عرصه  از شما کمال تشکر داریم.

دبیرستان غیر دولتی دخترانه شریعت      سال تحصیلی 96-95

موسس : سیمین نورزاده


متن لوح سپاس برای دانش آموز مدرسه استعدادهای درخشان

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز خانم

حال که با استعانت از درگاه خداوند متعال و در پرتو تعلیمات ارزنده مربیان و تلاش و کوشش خود موفق به کسب رتبه…..در کلاس…..گردیده ­اید
، این پیروزی را به شما تبریک می­گوییم.

امید است با یاری جستن از الطاف الهی، در راستای رسیدن به اهداف علمی، شاهد شکوفایی روزافزون شما در تمامی عرصه­ های علمی
برای کشور عزیزمان باشیم.

دبیرستان استعداد­های درخشان فرزانگان حضرت زینب (س)- دوره دوم

لیلا زیرک


متن تقدیر از دانش آموز مقطع راهنمایی

                       بسمه تعالی

درخت تو گر بار دانش بگیرد                                   به زیر آوری چرخ نیلوفری را

دانش آموخته عزیز

اکنون که با استعانت از خداوند متعال و با سعی و تلاش بسیار سر افرازانه خود را به زیور گوهر دانش آراسته کرده و
مفتخر به دریافت رتبه برتر شده اید ، به نوبه خود موفقیت شما را تبریک گفته و به پاس قدردانی از زحمات ارزنده تان و
به رسم یادبود این لوح تقدیر  راخدمتتان تقدیم می دارم  .
باشد که درجات بالاتر در این عرصه پر افتخار کسب نمائید .

                                                                                                                     و من ا… التوفیق

                                                                                                           مدیرعامل – عباس عباسی ابیانه


متن تقدیرنامه برای دانش آموز دبستان

 

 بسمه تعالی

درخت تو گر بار دانش بگیرد                                   به زیر آوری چرخ نیلوفری را

تقدیم به دانش آموز ……

خدا را شکر می گویم و خوشحالم که موفقّیتت را در امتحانات سال تحصیلی 94ــ95 تبریک گفته و به پاس تلاش و کوشش زیادی که از خود نشان داده ای این لوح تقدیر را تقدیمت کنم .

فرزند عزیزم به خدا توکل کن و برای موفقیت های بیشتر سعی ات را افزون تر نما .

                                                                                                     و من ا… التوفیق

                                                                                                     مدیرعامل – عباس عباسی ابیانه


متن لوح برای دانش آموز ممتاز 

درخت تو گر بار دانش بگیرد                                   به زیر آوری چرخ نیلوفری را

دانش آموز ممتاز

از اینکه با درایت و بصیرت و تلاش مداوم و مستمر ، به کسب رتبه ی ممتاز  نائل آمده اید، این موفقیت را به شما تبریک  گفته  و در کمال شادمانی ،و سرافرازی این لوح تقدیر  را تقدیم شما دانش آموز فرهیخته می نمایم.

از خداوند متعال پیروزی های بیشتری در این عرصه برایتان آرزو می کنم  و امیدوارم که همواره  توفیق رفیق راهتان باشد .

و من ا… التوفیق

مدیرعامل – عباس عباسی ابیانه


متن تندیس برای دانش آموزان ورودی سال 89

به نام خداوند جان و خرد

دکـتـــر …

یک …

یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد

یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد

یک دست میتواند یاریگر یک انسان باشد

یک واژه میتواند بیانگر هدف باشد

یک شمع میتواند پایان تاریکی باشد

یک خنده میتواند فاتح دلتنگی باشد

امید میتواند رافع روحتان باشد

یک نوازش میتواند راوی مهرتان باشد

یک زندگی میتواند خالق تفاوت باشد

امروز آن “یـک” باشیم…

یادبودی از جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان ورودی مهر 89


متن لوح زرین دبستان هیئت امنایی مولوی سیریک

اطلُبُوا العِلمَ مِنَ المَهدِ الِيَ اللَّحَدِ

زگهواره تا گور دانش بجوي

لوح زرّين
تقديم به دانش آموز ……….   پایه …………. مدرسه هیئت امنایی مولوی سیریک  با معدل خیلی خوب

خدا را شکر مي گوييم و خوشحاليم که موفقيت شما را تبريک گفته و اين لوح تقدیر را به پاس کوشش و تلاشي که در اين راه ازخود نشان داده ايد تقديم می نمایيم.

 

عصام طاهری

مدیر دبستان هیئت امنایی مولوی سیریک

837 views