6اکتبر روز جهانی پست

مهر ۱۶, ۱۳۹۷
17مهر روز جهانی پست

۱۷مهر روز جهانی پست

۱۷مهر روز جهانی پست ۱۷مهر روز جهانی پست نامگذاری شده است.این روز را گرامی میداریم. پست یکی از قدیمی ترین وسایل ارتباط جمعی بین مردم بوده […]