4مهرماه روز جهانگردی

سپتامبر 10, 2017

روز جهانگردی و شکست حصر آبادان

  5مهرماه روز جهانگردی از سال ۱۹۸۰، سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل متحد سالانه روز ۲۷ سپتامبر را به عنوان روز جهانی گردشگری جشن می‌گیرد. اساسنامه این روز در تاریخ ۲۷ […]