متن لوح روز بسیج مستضعفین

نوامبر 22, 2017

روز بسیج مستضعفین

به گزارش خبرگزاری بسیج، صبح امروز مراسم تقدیر از سیمین کوهستانی معلم بسیجی به منظور ارج‎گذاری ایثار و فداکاری وی در تعلیم و تربیت دانش آموزان […]