متن لوح تقدیر از خیرین محترم

نوامبر 12, 2017

متن لوح تقدیر روز وقف

متن لوح تقدیر برای روز وقف به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین حسن ربیعی مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی […]