اشعار مهدوی

جولای 10, 2018
اشعار مهدوی

اشعار مهدوی

اشعار مهدوی فقط دليل جدايي ز تو گناه من است      ثمر از اين همه غفلت دل سياه من است هميشه ذكر تو را من […]
جولای 5, 2018
مهدیت

مهدویت