اشعار مهدوی

تیر ۱۹, ۱۳۹۷
اشعار مهدوی

اشعار مهدوی

اشعار مهدوی فقط دليل جدايي ز تو گناه من است      ثمر از اين همه غفلت دل سياه من است هميشه ذكر تو را من […]
تیر ۱۴, ۱۳۹۷
مهدیت

مهدویت