Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ifapasar/tehranloh1.ir/wp-content/themes/betheme-2196/functions/theme-functions.php on line 1517

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ifapasar/tehranloh1.ir/wp-content/themes/betheme-2196/functions/theme-functions.php on line 1518

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ifapasar/tehranloh1.ir/wp-content/themes/betheme-2196/functions/theme-functions.php on line 1519
8مرداد روز بزرگداشت شهاب الدین سهروردی
جولای 23, 2018
17مرداد روز خبرنگار
جولای 31, 2018

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ifapasar/tehranloh1.ir/wp-content/themes/betheme-2196/functions/theme-functions.php on line 1517

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ifapasar/tehranloh1.ir/wp-content/themes/betheme-2196/functions/theme-functions.php on line 1518

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/ifapasar/tehranloh1.ir/wp-content/themes/betheme-2196/functions/theme-functions.php on line 1519

10مرداد روز جشن چله تابستان

جشن چله تابستان چیست؟

10مرداد روز جشن چله تابستان یا جشن چله تموز یکی از جشن های باستانی ایرانیان بوده است.
امروزه این جشن فراموش شده است البته در مناطقی مانند خراسان این جشن هنوز هم برگزار می شود.
این جشن بزرگ ایرانیان همراه با بلندترین روز سال آغاز می شود.
چله تموز یا چهل تموز از اول تیرماه شروع می شده و تا چهل روز ادامه داشته است.

جشن چله تابستان

جشن چله تابستان

جشن چله تابستان از نظر علمی:

در نیم کره شمالی کره زمین ، روز 21ژوئن یا 31 خردادماه به عنوان طولانی ترین روز سال شناخته می شود.
دلیل اینکه این روز طولانی ترین روز سال است این است که در این روز نسبت به روزهای دیگر سال خورشید

به میزان کسری از ثانیه بیشتر در آسمان است.
به دلایل ذکرشده این روز روز طولانی است ولی از نظر عموم مردم چنین موضوعید قابل مشاهده نیست.
این پدیده علمی از نظر پیشینیان شناخته شده بوده و ایرانیان جشن چله تابستان را برای این روز درنظر گرفته بودند.

جشن چله تابستان از نظر سعدی ؟

عمر برف است و آفتاب تموز
اندکی ماند و خواجه غره هنوز
ای تهی دست رفته در بازار
ترسمت پر نیاوری دستار

ارتباط جشن نیلوفر و جشن چله تابستان چیست؟

جشن نیلوفر و جشن چله تابستان با هم در اترتباطند.
روز ششم تیرماه به روز جشن نیلوفر معروف است.
جشن نیلوفر یکی از روزهای جشن چله تموز است.
جشن نیلوفر از نظر گذشتگان و ایران باستان روزی است که گل نیلوفر شکوفه می دهد.
زمتن گل دادن گیاه نیلوفر در طولانی ترین روزهای سال و چله تموز می باشد.

روز 10 مرداد ماه روز جشن چله تابستان نامگذاری شده است و ایرانیان در این روز به شادی و خوشگذرانی می پردازند.

1,550 views

 


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/ifapasar/tehranloh1.ir/wp-content/themes/betheme-2196/includes/content-single.php on line 286
مدیریت انفورماتیک تهران لوح

دیدگاه ها بسته شده است