لوح تقدیر جعبه جیر شهرداری تهران

تقدیرنامه,لوح تقدیر,جعبه جیر

طراحی و تولید لوح تقدیر با جعبه جیر برای شهرداری تهران